26.07.2014 | 12:24:08


Kontakt info

 

 

Tempo company d.o.o. - Podaci za identifikaciju

 

Adresa i telefoni Tempo company d.o.o.:

 

Sedište: Tošin bunar 268, Novi Beograd
tel:011 318-74-32, 22-89-788, 22-89-789
e-mail : tempocompany@open.telekom.rs

Poreski identifikacioni broj PIB

100421178

Matični broj pravnog lica

06193153

Šifra delatnosti 46 90

Naziv firme

TEMPO COMPANY d.o.o.

Ime i prezime ovlašćenog lica

Ratko Balaban

Podaci o sedištu

Tošin bunar 268

Opština

Novi Beograd

Mesto

Beograd

Naziv ulice

Tošin bunar

Kućni broj

268

Broj telefona

011/318-74-32,22-89-788,22-89-789

Broj faksa

011/318-74-32

E-mail

tempocompany@open.telekom.rs

Obveznik PDV-a

DA

PDV-Registracioni broj

134102748

 

Podaci o računima

 

Naziv banke

broj tekućeg računa

Univerzal banka a.d. Beograd

290-1386-59

Univerzal banka a.d. Beograd

290-7782-77

ProCredit Bank a.d. Beograd

220-79019-6

Srpska banka a.d.  Beograd

295-1201326-72

Banca Intesa a.d. Beograd

160-271785-6